Forskare har upptäckt att om friska människor gå i pension ett år senare pensionsåldern till 65 år (studien utfördes i USA), kommer de att minska risken för för tidig död med 11 procent.

Medan dödsorsaken kan vara vad som helst, även om vi tar hänsyn till sådana faktorer som demografi, livsstil och olika kroniska sjukdomar. De som anser sig vara ohälsosamma lever också längre om du fortsätter att arbeta.

Experter analyserade data som samlats in mellan 1992 och 2010, samtidigt som de långsiktiga studier om åldrande och utförd av forskare vid University of Michigan. Av de mer än 12 tusen av dess medlemmar har valts ut 3 tusen personer, som gick i pension 2010.

Dålig hälsa är en av anledningarna till att människor går i pension tidigare. För att utesluta påverkan av denna faktor, forskarna delade in deltagarna i två grupper: de som har dålig hälsa var orsaken till vägran att arbeta, och de som angav att pensionering var dikteras av andra överväganden. Det visade sig att även ohälsosamma människor som har arbetat för ett år längre, minskar risken för för tidig död med 9 procent.

Enligt forskarna, är denna effekt kan visa sig inte alls, men arbetet kan ge många ekonomiska och sociala fördelar, som kan påverka livslängden.