Även om minskningen av fysisk aktivitet för studenter är ett stort problem för alla de utvecklade Europeiska länderna, Lettland står ut särskilt den låga priser, säger experten för Centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Iveta Pudule.

I Lettland pojkar flickor aktivt deltar i sport, men antalet tonåringar minskar, och andelen av dem som är engagerade i idrott minst en timme per dag är 22%. Bland flickor var denna andel är lika med 15,3 procent. För jämförelse, 2006 fysisk aktivitet arbetat minst en timme per dag till 27,6% av pojkarna och 8,6% flickor.

Det finns en tendens att öka den tid som tjejer spendera på att spela med elektroniska prylar. I 2010, helgen typ av fick 16.8% av flickorna i 2014 21,4%. Bland pojkar var det en liten minskning i andelen spelare från 50% till 49,8 procent. Arbetsdagar i denna hobby ges till 13,5% av flickorna och 33,9% av pojkarna.

I studien, som återspeglas data för läsåret 2013/2014, som erhålls vid en undersökning av mer än 200 tusen studenter i 42 länder.