Som påpekas av Östersjön-Irland.dvs, 22 Jan Peter berry med sin fru Maria var på en privat fest i baren Tir na nOg och var på väg hem tidigare fönsterbrädan där satt den lettiska. När Peter fångas upp med Alexander, han plötsligt ut honom ett slag i nacken och slogs till marken.

Gick och hustru, som försökte hjälpa en medvetslös man.
Men för angriparen, kvällen slutade också med sjukhusvistelse: lite senare, och det har attackerat och orsakat skada.

Domaren dömde är medborgare i Lettland till 8 månaders villkorlig dom och beordrade honom att betala ersättning till ett belopp av 500 euro och 500 euro för att betala Peter berry varje månad under sex månader.