Som redovisas i den Statliga gränsbevakningsväsendet, som följde den Vietnamesiska personer som är medborgare i Ukraina. På illegal gränspassage av en grupp av personer som inleddes brottmål.

För närvarande är alla fångar i förvar av kortfristiga innehåll.