Nio personer blev räddade från den brinnande lokalen.

Detta år som en följd av bränder skadade 328 och dödade 67 personer.