Sixtinska kapellet - Kyrkan i Vatikanen, som inretts med fresker av Michelangelo. För närvarande, med Kyrkan fungerar som ett Museum, det sker även prisutdelningen i val av Påven, påminner RIA "nyheter".

Resultat av gitarristen i U2 var en del av en protest för att dra uppmärksamhet till kampen mot cancer. En musiker själv förra månaden förlorade på grund av denna sjukdom, sin fader, och hans dotter återställts.

"När jag blev tillfrågad att vara den första moderna artist som uppträdde i Sixtinska kapellet, först visste jag inte vad jag ska säga, eftersom vi brukar sjunga den andra killen", sa han till kanten, med hänvisning till U2 solist Bono.

Kanten spelade och sjöng fyra låtar, tre från repertoaren i U2 ("Herren", "Ordinary love" och "Walk on"), och "Om det är din vilja" av Leonard Cohen. Tillsammans med honom gjordes av en kör av sex Irländska ungdomar.

Musiker tackade Påven Francis för tillåtelse att använda för föreställningar av "den vackraste Kyrkan hall i världen." Han heter Francis "folkets Påven" och uttryckte en förhoppning om att fler kommer att ha tid att göra detta inlägget.

Kanten som också berömde publiken, säger att hon inte förlorat på ordet "angiogenes", som hans vanliga publiken. Denna term betecknar bildandet av nya blodkärl i ett organ eller vävnad. Betydligt snabbare angiogenes är anses vara en av orsakerna till den snabba utveckling av maligna tumörer.