Han konstaterade att inget brott inte kan elimineras endast genom stränga straff.

"Det finns många exempel. För genomförandet av narkotika och psykotropa ämnen ger ganska stränga straff, antalet fällande domar ökar, men antalet återförsäljare är inte minskas. Också ganska stränga straff för att köra berusad eller påverkad av andra droger, men antalet förare som fångats förblir praktiskt taget oförändrad — mer än 4 000 per år. Vinst från illegal rörlighet för personer över gränsen är så stor att inga straff avskräcka människor från att begå detta brott", — sade den Allmänna Åklagaren.

Sista året för den illegala flödet av människor över gränsen dömdes 25 personer, men de flesta av dem dömdes till flera månader i fängelse och har redan tjänat sikt under förundersökningen.

För närvarande straffrättsligt ansvar för olaglig rörlighet för personer över gränsen ger fängelse för löptid upp till två år, tvångsarbete eller böter. För samma gärningar, om de begås av en organiserad grupp eller ett stort antal internflyktingar, straffet kan bli upp till 7 års fängelse.

Den juridiska Kommissionen i Saeima överväger ändringar i strafflagen som innebär att det krävs strängare straff för detta brott är fängelse i upp till 15 år och konfiskering av egendom.