FIFA: s krav är att korrekt ange gränserna för ryska Souvenirer — ingavs av de deputerade i Duman i ryska Federationen. Första Vice från det Kommunistiska partiet Vladimir Rodin skickat en begäran till regeringen med begäran om att förstå, varför på FIFA: s webbplats säljer t-shirts med symboler för Vm 2018 med en karta för Ryssland utan Krim. Ytterligare, det kravet fick stöd av en medlem av Duman och Kommittén för fysisk kultur och idrott Igor Ananskih.

"Vi har naturligtvis att vända sig till FIFA, vi måste prata om det, att kräva att ryssland var särskilt i dess nuvarande gränser, men inte i det förflutna, när Ryssland fick rätt att vara värd för vm", citat TASS av ordet Ananskih.

FIFA svarade snabbt att dessa påståenden och åtog sig att ta bort de nämnda t-shirts finns i deras officiella online-butik.