Fallet var hörde på grundval av fordran Pankratov — barnets far, som krävde av de lettiska myndigheterna att registrera pojke under namnet "Miron Antonov", samt att samla in från Registrator för en återbetalning.

Den lettiska sidan insisterar på att stavningen av icke-lettiska namn till lettiska skall vara i enlighet med de normer för det lettiska språket. Alltså, ett barn kan registrera under namnet "Mirons Antonovs". Men denna lösning inte passar hans föräldrar. Tidigare rapporterades det att pojkens familj upprörda över att ljudet av ett namn som slutar på "C" ("Mirons") påminner den lettiska ordet "mironis" ("döda").

Som rapporterats av Delfi Pankratov, den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är slutliga och kan inte överklagas i domstol, inklusive en stor avdelning eller i någon annan rättslig myndighet. Sekretariatet för domstolen kan ge ytterligare information om det ovan nämnda beslutet och att fortsätta korrespondens på detta klagomål.