Varje medlemsstat i EU kan vara "lite tid att inte delta i rörelsen", men i detta fall, bör betala 250 000 euros för varje flykting, som vägrar att acceptera. Pengarna kommer att skickas till de EU-länder som tar emot dessa flyktingar.

Flera centraleuropeiska länder motstånd försök att tvinga dem att ta emot flyktingar, så programmet, vilket innebär att rörligheten på 160 000 asylsökande, faktiskt inte börja arbeta.

Trots det tidigare godkända programmet för flyktingströmmar kommer att genomföras fullt ut, sade på onsdagen att Eu-Kommissionen.

Kommissionens förslag träda i kraft, måste det godkännas av samtliga EU: s medlemsstater och Europaparlamentet, anteckningar Deutsche Welle. Under tiden, tjeckien har redan meddelat att den har för avsikt att avvisa initiativet i Bryssel.

Dublinavtalet 1990, som undertecknats av samtliga EU: s Medlemsstater. Det är, i synnerhet, ger att ansvaret för behandling av asyl-land bär, gränsen där du först passerat en flykting när man går in i EU.