I synnerhet Europaparlamentet kommer att införa viseringsfrihet för Turkiet under förutsättning att de turkiska myndigheterna att snarast uppfylla villkoren för viseringsliberalisering enligt de åtaganden som Mars 18, 2016.

Förslaget lämnades in tillsammans med en rapport om Turkiets framsteg på vägen mot uppfyllandet av de villkor.

"Turkiet har gjort imponerande framsteg, särskilt under de senaste veckorna, på vägen till att uppnå den standard som om viseringslättnader. Det finns fortfarande arbete att ske snarast, men om Turkiet stöder de framsteg som gjorts, det kan nå alla andra standarder. Det är därför som vi lägger fram förslag för Europaparlamentet och EU: s medlemsstater för att lösa frågan om avskaffandet av visum efter att alla nödvändiga villkor är uppfyllda" – citat RBC av ett ord av det första Vice Ordförande för Europeiska Kommissionen Frans Timmermans.

Så skrev redan på tröskeln till DELFI, den turkiska Regeringen avskaffat visum för medborgare av alla 28 Eu-länder inom ramen för de avtal om ömsesidigt viseringsliberalisering.