Den totala sysselsättningsgraden förra året i EU uppgick till 70,1 procent. Detta var 0,9% bättre än den bild av 2014, men fortfarande är 0,2 procent lägre än före krisen 2008. I Lettland sysselsättningen bland befolkningen i åldern 20 till 64 år har nått 72.5 procent (2014 var 70,7%).

Den mest märkbara hoppa i antalet arbetstagare som finns i den äldre åldersgruppen. I Sverige bland invånare i åldern 55 till 64 år har ett fast jobb 74,5%, i Tyskland — 66,2%, i Danmark — 64,7%, i grannlandet Estland och 64,5 procent. Lettland ökade förra året med 6 procent högre än det Europeiska genomsnittet, redovisning för 59,4%.

Låg sysselsättning bland personer i pensionsåldern inspelade i länderna i södra europa - Grekland, Slovenien, Malta, Rumänien.