"Som framgår av vakterna, journalister inte kan arbeta i Estland på en turist "Schengen", som mottagits i Finland. I passet levereras markera posten nekad på grund av falsk information om syftet med vistelsen och redovisas under posten", — sade VGTRK.

Det noteras att ett filmteam skickades till estniska byn võsu att ta bort medlemmar av expeditionen "en båge till stor Seger fartyg" som leder sökandet efter ubåten omkom 1943 i Viken.