Måndag, 14 Mars, utrikesministrarna i EU-länderna för första gången under det senaste året, diskuterade strategi för kommunikation med Ryssland. Mötet fram en fem-punkt plan, vilket bör tjäna som en grund för en gemensam utrikespolitik. Bland dem: ett fullständigt genomförande av Minsk avtal om Ukraina som en förutsättning för att eventuella förändringar i relationerna med Ryssland, en fortsättning av programmet "Östliga partnerskapet" och stärka förbindelserna med länderna i Central-Asien, stärka "den inre stabiliteten i EU" (det handlar om makt och strategisk kommunikation), restaurering av samarbete med Moskva "på vissa utvalda områden" (hänvisar till gemensamma intressen i utrikespolitiken, till exempel i Syrien och Nordkorea), "det civila samhället i Ryssland" och "att investera i utvecklingen av kontakter mellan människor".

Det är dock inte alla frågor som rör Ryssland sak i Europa enhällighet. Enligt Reuters, Italien och Ungern protesterade mot idén om automatisk förnyelse av sanktioner. Det nuvarande paketet ekonomiska sanktioner mot Ryssland är giltigt fram till och med juni 31, 2016.