Bryssel "har att göra med det ökade utbud av kapacitet och beredskap för olika institutioner och individer i statliga och icke-statliga nivåer för att uppnå sina mål genom skadliga it-attacker", läser ett uttalande av utrikesministrarna i EU: s Medlemsstater.

Det ramdokument, som närmare diskuteras i rapporten kommer att bli en del av den gemensamma diplomatiska reaktioner från Europeiska Unionen och Förenta strategi i Bryssel för att CyberTipline. Dess uppdrag är att bidra till att förebygga konflikter, för att svara på befintliga hot och för att främja stabiliteten i de internationella relationerna.

Svar på sådana attacker, i synnerhet EU, kan tillgripa för restriktiva åtgärder, till sin natur, i proportion till den tid och skador av sådana attacker, stress i Bryssel.