Debatten om relationerna mellan Turkiet och EU hölls i Europaparlamentet på torsdag, den 28 April. Suppleanter gick i uppskattningar av nyligen genomförda transaktioner på förflyttning av flyktingar. Vissa politiker bestämde att det var en "tvingande nödvändighet", och noterar att EU inte klarar av att ta ansvar för lösningen till invandring krisen. En annan del av suppleanter kritiserat EU för att försöka "köpa externa tjänster för att lösa sina problem genom att göra avkall på principerna om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter som regelbundet kränks i Turkiet.

I slutet, Eu-Parlamentet har enats om att uppmuntra EU att bromsa viseringsliberalisering, medan Ankara inte fullgör sina skyldigheter att förbättra förbindelserna med Cypern och införandet av biometriska pass.

Som rapporterats i Mars, EU och Turkiet har undertecknat ett avtal enligt vilket Turkiet kommer att ta tillbaka de flyktingar som kommer genom den till Grekland. I gengäld, de turkiska myndigheterna vill avskaffa visum för sina medborgare, och att intensifiera förhandlingarna om anslutning till EU.

Det förväntas att Eu-Kommissionen en rapport om resultatet av den nya turkiska-EU-avtalet kommer att publiceras i en vecka.