Kolegova sade att GIOS lärt sig om olaglig deponering i Sloka från närboende under våren 2017. Företaget Prima M, som ägs skroten, hade tillstånd för det avfall, som drivs olagligt. Gas fått klagomål från närboende om deponering.

Regional förvaltning GIOS order om att ta bort olagligt lagrade avfall från detta område fram till 1 juni, men företaget överklagade beslutet. Ändå, den Centrala enheten av den gas som har lämnat detta beslut utan ändringar, och företaget fick ta ut soporna tills juni 24.

För närvarande experter GIOS utför analyser inom området för den händelse att fastställa hur farligt avfallet var. Men Kolegova se till allvarliga negativa effekter på miljö och människor i helvetet kommer att ha.