Bolaget analyseras för den tyska tidningen Die Welt fem möjliga scenarier för den fortsatta utvecklingen av flyktingsituationen. Under det optimistiska scenariot fram till slutet av 2016 antalet flyktingar i Tyskland kommer inte att överstiga 1,8 miljoner