Enligt henne finns det inga resultat att överföra beskattningen från arbetskraften, aktivering av arbetslösa och reformering av den offentliga sektorn.

Eu-Kommissionen ger en första bedömning period av flera år. Som positiva stunder märkt avskaffande av förfarandet vid alltför stora underskott och att upprätthålla finanspolitisk disciplin. Det är ett framsteg även inom högre utbildning, rättvisa och energi, även om införandet av reformer är fortfarande pågående.

Inom området för professionell utbildning av obestånd och vidta lämpliga rättsliga ramen, men vi behöver ett effektivt genomförande, enligt Kommissionen.