Båten under namnet "Linda" har några segel, ingen motor, endast åror. Karlis och Gint rad dygnet runt — varje skift som varar två timmar, en rodd, den andra är vilande.

Rutten "Linda" kommer att vara ca 6 tusen kilometer, vilket är planerat att övervinna i 100 dagar. Båt lastad med ungefär ett ton av mat och ammunition. Resenärer som planerar att dricka vatten från havet, passerar det genom pre-ipresname enhet. Kommunikation är av mobiltelefon som killarna debiteras från solpaneler, rapporter Skaties.lv.