Under förundersökningen konstaterades det att offret blev slagen av kvinnor 1974 och 1977, de omständigheter finner polisen.