Från den mottagna trauman offret avled på olycksplatsen. Inledde brottmål.