"Barrikaderna eftersom det inte fanns något krig av befrielse. Det var bara barrikaderna. [Sovjet] armén drog sig tillbaka utan fotografering. Vi minns alla hur det gick. Det var tydligt att med stor kraft (SOVJETUNIONEN) kollapsar, Herren har sänt oss sin välsignelse, genom frihet," sade hon.

Som ett resultat, folk blev självständigt, är inte i stånd att bedöma dess fördelar till fullo. "De tror att de nu ska alltid vara täckt med ett vackert bord med en vit duk som i sig inte behöver arbeta och tänka. Vad du behöver för att känna dig som medborgare och konsument, till vilken alla lämna in. Är på väg till England, och sedan åter börja "ge mig, ge mig". Och det är synd att de har fått. Det är bättre att så många inte ge" — sade lasman.

4 maj 1990, när Lettland blev självständigt, hon minns med glädje. "Jag, som bott i Lettland för det första, det verkade alltid att dessa fasor (ockupationen av Lettland) inte skulle kunna existera. I deras 15-16 år gammal jag var tvungen att se hur de två totalitära krafter är trampa vårt land, slåss sinsemellan. Jag äger inte har någon kontroll över sitt tillstånd och sin mark," — sade människorättsaktivisten.