Rehabilitering klinik på gatan Vienibas gatve öppnade efter flera månader av renovering och kommer nu att kunna ta väl inredda rum med fler patienter.

Så sade chefen för den klinik Anita Vind, nu på väg från USA är ny utrustning för rehabilitering av barn med sjukdomar i det muskuloskeletala systemet. Detta år började också utvecklingen av nya program för behandling av unga patienter på sjukhuset.

Rehabilitering klinik som tillhandahåller rehabilitering till patienter som behandlas i slutenvård och dagen sjukhus och öppenvård. Rehabilitering program finns för barn och ungdomar med olika medfödda och förvärvade funktionella störningar.

Reparation kostnader för kliniken uppgick till $ 789,3 tusen euro, 84,21% av detta belopp redovisas som medfinansiering från Europeiska regionala Utvecklingsfonden.