Detta år, fullt av statligt betalda vaccination kommer att finnas för barn i åldern ett till 18 år, förklarade i en av de 26 endemiska områden eller territorier, där under de senaste fem åren redovisas den högsta incidensen av tick-borne encephalitis.

Om vaccination startades förra året, och i år är motsvarande kant ingår inte i listan över endemiska områden, vaccination är fortfarande möjligt att avsluta med statliga medel.

NHS påminner om att en helt statligt finansierad vaccination ges också till barn-barn och utan föräldrarnas vård till barn i hela Lettland, oavsett bostadsort.

Med början av säsongen aktivitet av fästingar, staten delvis betalar för vaccination mot fästingburen encefalita barn under två år, gravida kvinnor och kvinnor under förlossningen.