Som rapporterats LETA företrädare för RTSD Janis Aispurs, nu kommer processen för utvärdering av de inlämnade förslagen. Deras filed företaget Reck och Doma. Dessa företag deltog i den första anbud avseende leverans av hastighetskameror, som har vunnit företaget Reck.

Vinnaren av denna tävling kommer att ha fyra år på sig att införa RTSD 84 photoradar.

Företrädare för gospolitiki Att Sadovskis informerade att LETA ansökan om att få lämna anbud lämnades av tre kandidater, men utvärderingen av deras förslag är nu avstängd på grund av att ett företag lämnat in ett klagomål till Presidiet om tillsyn av inköp.

Den statliga polisen planerar att avsätta för köp inte mer än 227 544 Euro.