Högskolan tar emot studenter enbart av licensierade program. Den licens som bekräftar rätten till Högskolan för att ta emot och utbilda studenter. I sin tur, ackreditering av Universitetet och dess program innebär att Universitetet kan fråga redovisas i Lettland examensbevis. Dessutom information av Universitet eller Högskola om sin ackreditering kan vara felaktiga, så det måste in anteckningar Gertmane.

Om Högskolan tar emot studenter på en licens, men ännu inte ackrediterade program. Han måste ingå ett avtal med ett annat Universitet som i fall av underlåtenhet att godkänna ett program, dess studenter kommer att kunna börja undervisa med honom till ett annat Universitet.

Om en elev slutför utbildning i en unaccredited Universitet, då kommer det bara bli akademiska hjälp, och, till exempel, vårdpersonal, advokater och lärare i sysselsättning måste ha ett diplom.

Samtidigt Universitetet kan återkalla godkännande i förväg, som det hände med den lettiska business College.

Lettland endast 56 skolor: 17 offentliga gymnasieskolor och många högskolor och 13 privata gymnasieskolor och nio högskolor.