Bland dessa partier är de som en gång var känd men inte längre fungerar i en aktiv politik eller inte finns.

De största skulderna har partiet LPP/LC (752 tusen euro) och Föreningen "För bästa Lettland", som inte betalas 108 tusen euro.

77 tusen euro summa skuldförbindelser av partiets reformer. Resten av gäldenärer är liten fest. Vi talar om brott som begåtts av parterna i den period 2002-2013.