Undersökningen visar att 57 procent av Tyskarna anser att deras land bör inte skicka militären för att skydda Baltikum och Polen, om de angripa Ryssland.

För den tyska militären hjälpte till att försvara andra Nationer var 31% och 12% var inte en bestämd åsikt, rapporter Expert Online.

Beställt undersökningen av tyska Fonden RIAC program Manager Natalia evtikhevich, hävdar att sådana attityder är fast besluten av tyska pacifism och se till att Ryssland inte är ett hot.

"Eftersom historiska erfarenheter och farhågor om att skicka den tyska armén på den plats som det hade tidigare attackerade och ockuperade, kan det vara ännu svårare," — sade i rapporten.

I undersökningen invånare fick också frågan om huruvida NATO att inrätta permanenta baser i Östra Europa och Baltikum. Negativt på denna fråga besvarades av 49% av de tillfrågade positivt — 40%, övriga 11% av de tillfrågade hade ingen åsikt.

Undersökningen från 4 Mars till 12 genomfördes av TNS Emnid. Det deltog 1 000 personer i Tyskland som är över 14 år. En undersökning beställd av den tyska Bertelsmann-Stiftelsen och Institutet för offentlig verksamhet i Polen.