Forskarna tror att sammansättningen av mjölken och förändringar under amning, är förknippade med immunsystemet hos nyfödda och utveckla intestinal mikrobiomet — en befolkning av mikroorganismer inne i mag-tarmkanalen.

Socker i mjölk är inte avsett för nyfödda. Eftersom kroppen nyfödda barn sterila från bakterier, kolhydrater är utformade för odling i dem av tarmens mikroorganismer.

Dessutom, mjölk är rik på antikroppar och molekyler som hämmar tillväxt av patogener, och aktivera vita blodkroppar i blodet hos det nyfödda barnet. En månad senare, när barnet börjar bilda förvärvad immunitet, sammansättningen av bröstmjölk förändringar, och moderns antikroppar nivån sjunker med mer än 90 procent. Även minskad mängd socker, men ökar mängden av fett och andra näringsämnen för att stödja tillväxten av barnet.

Trots de många användbara funktioner i mjölk, barnen kan växa upp friska och utan amning. Men bröstmjölk kan minska spädbarnsdödligheten och kraftigt reducerar risken för tarm-och luftvägsinfektioner.

Enligt forskarna, även om bröstmjölk som är resultatet av miljontals år av evolution, har en optimal sammansättning för nyfödda, det är fortfarande okänt vad som bör vara den kraft som behövs. Medan det måste vara upp till mamma.