Bara förra året i Europa körde 88 265 internt fördrivna personer utan partner. 91% av dem är män.

Som påpekas av Eurostat, under perioden 2008 till 2013, det första året enbart i EU, kom på 11-13 tusen människor. I och med 2014, detta hade siffran fördubblats år 2015 — fyra mer.

Hälften fröken asylsökande unga män i åldern 16-17 år. 51% — kom från Afghanistan.