Händelsen inträffade den 20 April, i kraschen dödades fyra personer.

Företrädare för de Nationella Rådet för transport, säkerhet Shawn Williams rapporterade att detta är den första dödlig kollision av ett civilt flygplan med örnen.

En studie av tyg fåglar på vraket av det flygplan som visade att den unga fågeln störtade i planet, efter som han planerat i en tät skog, förstörde och brände.