Som framgår Belevich idag på eu-Kommissionens möte Saeima förfrågningar, nu situationen med lönerna för hälso-och sjukvårdspersonal är katastrofal. Med uppkomsten av krisen den ordinarie arbetstiden för läkare var jämfört med extended, påminde han.

Bildas en arbetsgrupp som söker lösningar för att förbättra och effektivisera lagstiftningen.

Belevich sa att till 2019 han skulle vilja att se till att läkare fick lön två gånger genomsnittet. Nu är den genomsnittliga lönen är 816 Euro.

Ministern tillade att lönerna i mitten och Junior medicinsk personal bör följa läkarnas löner. Sjuksköterskor måste tjäna 60% av lönen för läkare yngre personal — 40% av lönen för en läkare. Dessutom läkare bör arbeta normal arbetstid.