Föraren (1977), kör en Kawasaki motorcykel, det gick inte att installera efter 20 minuter av en utövande. För att bryta den lagliga krav på polisen och försök att undkomma gärningsmannen ansikten administrativ arrest för en period av 10 till 15 dagar, en böter på beloppet från 1 200 till 1 400 euro och förlust av rättigheter för 4 år.

För att snabba motorcyklister kan dömas till böter 360 — 480 euro, och också vara uteslutna för 6 månader.