Byrån sa att skadade minst en person. I hans ocerall, kanal BNO News rapporterar sju skadade.

Det är oklart om han har gått in föraren i publiken avsiktligt, eller om det var en olycka.

Den extrema höger som samlats in i Charlottesville att protestera mot en plan av lokala myndigheter för att riva monument till General Robert Edward Lee (part inbördeskrig mellan Nord och Syd av USA) som kämpade för Konfederationen.