Den part som vill få svar på specifika frågor, vi behöver också ett tydligt mönster som bekräftar att finansiera prioriterade sektorer minskas inte, förklarade hon.

Aboltina tvivel att den föreslagna skattereformen kommer att uppnå alla de mål som tidigare, till exempel, för minskning av inkomstskillnaderna. Enligt hennes uppfattning reformen kommer att uppnå ett enda syfte — att stimulera ekonomin.

Under tiden, den "Enighet" om en reform fler frågor än svar, tillade hon.

Unionen "grön" och bönder (sbo), som är Ministeriet för Ekonomi, stöder den grundläggande konceptuella bestämmelserna i skattereformen, men också kommer att fortsätta diskussionerna, sade Byrån LETA, ledamot i Styrelsen för sbo Edgar Tavares. Han anser att de viktigaste bestämmelserna i skattereformen bör stödjas.

National Association of VL-TB/LNNK kommer att diskutera den planerade reformen. Som sagt till Byrån LETA, hans co-Ordförande Gaidis Berzins ett behov av att diskutera och komma överens om frågor som är av nytta för anhöriga.