• 1. Letterna kommer att få betala en månadsavgift för anslutning till elnätet
  • 2. Bedömare: nästa vecka i Lettland kommer att börja sommaren
  • 3. Dagarna kommer att bli ännu varmare