• 1. Under dagen fångades att ta emot mutor tre anställda av staten revenue Service
  • 2. Förvaltningen av SRS inte vet hur man motiverar utredare