ord Аугулиса, Datorer hade för indexering av pensioner enligt de grundläggande belopp av 250 lats. Men, dåvarande Minister för välfärd, Ilze Винькеле ("Enhet") insisterade på att "tak" indexering bör vara 200 lats.

Vi anses som ett minimivärde bör vara 250 lats. Nu är alla grupper var överens om att budgeten inte öppna. Kanske tak kan höja initiativ för 2015", - sade Ministern.

Mellan Förbundet för pensionärer hoppas att med den förändring av ledarskap Минблага sociala situationen i landet kommer att avsevärt förbättra. "Vi hoppas att i samband med övergången av Datorer i position av sin syn på sociala frågor har inte förändrats radikalt," - sade ledaren för OP Andris Silins.

Ny den modell som föreslås Винькеле, föreskrivs att alla pensionerna är indexerade samma "bas-belopp" (50% av den genomsnittliga försäkrade lön för det föregående året). Detta år "bas" är 200 lats. dessa förslag måste fortfarande godkännas av parlamentet, Seimas.