• Img
  • Buss: biljetter kan stiga i pris upp till EUR 1,20

    Företaget Rigas mikroautobusu satiksme maj 1, kan öka priset på stadsbussarna, informerade företrädare för Kommissionen i Riga stad om tillstånd för persontrafik, chef för Avdelningen för företagets planering Андрианс Болданс.

    Select