W porównaniu z lutym 2015 roku, kiedy w Rydze było 11 040 potrzebujących, w lutym 2016 roku ich było na 2656 mniej. W lutym w porównaniu ze styczniem potrzebujących stało się na 1%, lub o 85 mniej. W styczniu zarejestrowano 8469 km potrzebujących, w lutym— 8348.

W lutym 2015 roku w Rydze została zarejestrowana 21 392 niskodochodowych, w lutym 2016 roku — 18 095. W lutym w porównaniu ze styczniem niskodochodowych stało się na 1%, lub na 165 mniej.

W 2016 roku Ryska duma planuje wydać na zasiłki 17,426 mln euro, w tym w pierwsze dwa miesiące roku zużyty na ich rolę 2,349 mln euro, lub 13% rocznego planu.

W lutym liczba odbiorców świadczeń, w porównaniu do stycznia wzrosła o 2%, lub na 268, a kwota środków, истраченных na zasiłku wzrosła o 4%, lub 50 603 euro. Jest to związane z tym, że klienci zwracają się za квартирным obsługi.

Liczba odbiorców świadczeń w lutym wyniosła 12 501, że w porównaniu z okresem od stycznia 2015 roku na 4215 (25%) mniej. Na zasiłki spędził na 201 696 euro, czyli o 14% mniej środków.

W styczniu i lutym opieka społeczna w Rydze, podjęła decyzję o przyznaniu darmowych obiadów 482 uczniów. Także dziewięciu рижанам wypłacono jednoczesne zasiłek w wysokości 150 euro w związku z osiągnięciem stulecie wieku.