W РМП podkreślają, że ofiarami były cudzoziemiec i jego ciężarna cywilną. Ich przewieziony do schroniska.

Rozpoczęto sądowego.