"Federacji Rosyjskiej, należy użyć okna, a nie jednostronne środki" — powiedział w komisji, dodając, że w niektórych państwach Rady Europy właśnie dialog był skutecznym narzędziem rozwiązywania sprzeczności występujących między orzeczeniami Europejskiego trybunału praw człowieka (ETPC) i krajowymi systemami prawnymi.

Eksperci rady wezwał rosyjskie władze do usunięcia z ustawy artykułu, zgodnie z którym nie mogą być wykonywane jakiekolwiek działania, mające na celu wykonanie międzynarodowego rozwiązania, ogłoszonego przez COP niezgodny z Konstytucją. W komisji podkreślili również, że prawo musi wskazywać na obowiązek władz rosyjskich znaleźć alternatywne sposoby realizacji międzynarodowego rozwiązania, a także jasno określić, że środki indywidualnego charakteru, przedstawione w orzeczeniach europejskiego TRYBUNAŁU praw człowieka, nie mogą być przedmiotem oceny konstytucyjności.

Ponadto, wszelkie procedury, promocji ocenę możliwości wykonania, powinno się przewidywać udziału w nich osoby, подававшего wniosek do trybunału międzynarodowego.

Pełny tekst przyjętego znalezienia zostanie opublikowany 15 marca na stronie internetowej komisji Weneckiej. W komunikacie podkreśla się, że obecny wniosek jest pośrednim, ponieważ w okresie od grudnia do marca władze rosyjskie nie udało się zorganizować spotkania z głośników. Jeśli zostaną one przeprowadzone, to końcowy wniosek zostanie przygotowany w późniejszym terminie.

Przypomnijmy, że Putin podpisał ustawę, który wprowadza poprawki do ustawy federalnej "O Trybunale konstytucyjnym federacji ROSYJSKIEJ" 15 grudnia ubiegłego roku. Zgodnie z dokumentem, prawa Konstytucyjnego, sądu Rosji jest dozwolone akceptować niewykonalne decyzje sądów międzynarodowych, w pierwszej kolejności ETPC, jeśli są one sprzeczne z rosyjskiej Konstytucji.

W Dumie i Совфеде ta ustawa w ogóle spotkali się bardzo pozytywnie. Tak, jeden z autorów inicjatywy, przewodniczący komitetu Dumy państwowej rosji do spraw konstytucyjne prawa i госстроительству Władimir Плигин podkreślał, że "Konstytucja federacji ROSYJSKIEJ ma najwyższą moc prawną i w ten sposób ma zdecydowany priorytet".

Przewodniczący komitetu Rady Federacji w konstytucyjne prawa i państwa budowy Andrzej Клишас, z kolei oświadczył, że opracowany w dokumencie mechanizm rezygnacji z wykonywania orzeczeń sądów międzynarodowych "pozwoli szybko reagować na nieuzasadnione pretensje do Federacji Rosyjskiej, które często motywowane politycznie".

Innego zdania trzymał deputowany do Dumy państwowej rosji Dmitrij Gudkow. Uznał, że przyjęty Putinem ustawa pozwoli COP działać na zasadzie "co chcę — to i ворочу". Według jego słów, ta inicjatywa może stać się okazją do deptania praw rosyjskich obywateli. "Nie myśl, że to formalności prawnych, które obywateli nie dotkną. Dotkną. Dlatego, że najbardziej interesujące dla nich międzynarodowy trybunał sprawiedliwości — on praw człowieka, europejski trybunał praw człowieka", — podkreślił Dzwonków.

Parlamentarzysta jeszcze przed podpisaniem ustawy zwracał uwagę, że dokument bezpośrednio narusza Konstytucję federacji ROSYJSKIEJ. "Jeżeli umowa międzynarodowa Federacji Rosyjskiej nie jest ustawiony inne zasady, niż przewidziane w ustawie, stosuje się przepisy umowy międzynarodowej", — cytował Dzwonków ustawa zasadnicza kraju.

Pod koniec stycznia prezes TRYBUNAŁU Guido Раймонди na konferencji prasowej powiedział na temat państw, niechętne do egzekwowania decyzji Europejskiego sądu, że "zgodnie z logiką art. 46 Europejskiej konwencji, jeżeli krajowy system stawia cię w pozycji, że nie możesz podjąć decyzję ETPC i zaprzeczasz obowiązek wniosków z wyroków trybunału, nie można pozostać w Radzie Europy".