Centrum planuje się umieścić w pomieszczeniach terytorialnego na ul. Католю, 22/24. W centrum będą "przycisk bezpieczeństwa", centrum higieny, światło w szpitalu, pomieszczenia do masażu i sala doznań. Od będzie również służyć edukacyjnym i charytatywnym centrum.

17 września 2015 roku w Bremie została podpisana umowa między Rygą i Бременским stowarzyszeniem samarytanina o współpracy w zakresie rozwoju innowacyjnych usług społecznych i tworzeniu wielofunkcyjnego centrum usług socjalnych w Rydze.

"Reprezentacja samorządu od wielu lat z powodzeniem współpracuje z towarzystwem samarytanina, to pozwala nam na рижанам bardziej różnorodne i wysokiej jakości usług społecznych. Podpisane porozumienie jednoznacznie tylko wzmocni naszą współpracę, a nowe centrum usług socjalnych pomoże wielu рижанам" — powiedział szef Komisji spraw społecznych Olga Вейдиня.

Umowa przewiduje wymianę doświadczeń w zakresie świadczenia innowacyjnych usług socjalnych dzieciom, rodzinom, emerytom i osobom niepełnosprawnym w Bremie i Rydze.