Informacje o разыскиваемом prosimy zgłaszać telefonicznie: 67086639, 27878130, 02, 110, 112 .