W rozmowie z agencją LETA wskazała, że obliczenia, które zostały wcześniej wykonane związkiem zawodowym, nie świadczyły o tak znaczny wpływ na budżet. W związku z tym ЛПРОН poprosi MONT przedstawić swoją kalkulację i objaśnienia do niej.

"Wydaje się, że tym razem перегнули kij. Tak znaczny fiskalny efekt nie jest możliwa" — na pewno Ванага.

Jak informowaliśmy, do wprowadzenia alternatywnego modelu wynagrodzeń nauczycieli, opracowany przez dyrektora Икшкильской szkoły średniej przez czesława Батней, może być konieczne 68 mln euro. Jak oświadczył wczoraj po spotkaniu z Батней minister edukacji i nauki Karlis Шадурскис, podana kwota jest konieczne, dodatkowo do już przewidzianych w budżecie 27 mln euro. Przy tym w sumie na razie nie są zawarte nauczyciele edukacji przedszkolnej, powiedział Шадурскис.

Na pytanie o to, ile środków wstępnie należy do przedszkoli w modelu Батни, Шадурскис odpowiedział, że chodzi o kwotę około 30 mln euro dodatkowo z budżetu państwa i 60 mln euro z budżetu samorządów.

W ten sposób wstępnie obliczona fiskalny wpływ modelu, dodatkowo do już przewidzianych 27 mln euro, wyniesie 158 mln euro.