"Stało się to w czwartek, 10 marca, około godziny 10 rano w autobusie nr 204. Wydaje mi się, że takie działania ze strony kierowcy nienormalni. Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne zorientują się w sytuacji i podejmą kroki".

Przedstawiciele państwowej Wyższej tak samo uważają, że działania kierowcy są nie do przyjęcia:

Sytuację skomentował przedstawiciel RMS:

"10 marca kierowca autobusu rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego podczas jazdy zabronione jest być jakieś urządzenia mobilne, w tym tablety. Podczas jazdy uwaga kierowcy powinna być skoncentrowana wyłącznie na drodze, aby nie powstało zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów.

Ustaliliśmy tego kierowcy autobusu. Zostanie on ukarany mandatem w wysokości 50% od stawek wynagrodzenia. Zostanie również wykonany nagany