"Moim zdaniem, zupełnie błędnie, że tworzymy sztuczne bariery, które faktycznie ograniczają przemieszczanie się ludzi" - powiedział. Цилинскис także dał do zrozumienia, że ministerstwo jest gotowe w spór z Wyższej dumą.

Jeśli samorząd nie zgadza się z opinią ministerstwa, to, zgodnie z prawem, spór rozstrzyga sąd. Jeśli sąd uzna, że RD prawa, to sądzę, że należy zmienić prawo", - powiedział polityk.

W najbliższe dni VARAM podejmie decyzję o dalszych działaniach.

Jak wiadomo, spór powstał z intencji RD różnicować cenę za przejazd w zależności od задекларированного miejsca zamieszkania. Предпологалось, że cena wzrośnie do kosztów (1,2 euro), ale рижане otrzymują zniżkę w wysokości 50%. VARAM uważa taką politykę dyskryminujące w stosunku do нерижанам.