Pracownicy РМП przybyli pod wskazany adres i w trakcie kontroli stwierdzili, że госномера należą do innego pojazdu i ogłoszone w poszukiwaniu. Również policja ustaliła, że poszukiwany jest ta maszyna.

Do dalszych czynności procesowych auto przekazano Podwójnej. РМП dziękuje czujnych mieszkańców za udzielenie informacji.