Poseł JEDNOSTKI Tatiana Жданок, podejmująca bezpośredni udział w przygotowaniu tej uchwały, mówi: "Jest ważnym krokiem w ochronie rodzin z dziećmi. Osiągnęliśmy decyzji Parlamentu europejskiego w sprawie wycofania dzieci u rodziców i ustanowienia opieki nad dzieckiem. Te pytania od lat wznosiły się w setkach spraw, rozpatrywanych przez Komisję петициям. W tym wiele uzasadnionych skarg przyszło od naszych polskich rodaków. Dzisiejsza decyzja to faktycznie wskazówka dla Komisji europejskiej, w jakim kierunku powinna zmieniać regulaminy UE. Latem tego roku zostanie zmieniony regulamin, który reguluje prawo do opieki nad dzieckiem w przypadkach, gdy jego rodzice — obywatele różnych krajów. Zarobkowa migracja w Unii europejskiej, przede wszystkim z Europy Wschodniej w bogatych krajach Zachodniej Europy, doprowadziła do wzrostu liczby rodzin mieszanych. Odpowiednio wzrosła liczba konfliktów w rodzinach, których członkowie mają różne obywatelstwo lub nie mieszkają w kraju swojego obywatelstwa.

Analiza wniosków otrzymanych od obywateli Łotwy, Litwy i innych państw Europy Wschodniej, pokazuje, że jednym z najbardziej bolesnych pytań jest odmowa państwa, na terenie którego dziecko został odebrany z rodziny, przekazać sprawę do jurysdykcji sądu państwa, którego obywatelem jest dziecko. Winne temu — rozmazywania treści obecnie obowiązującego rozporządzenia UE. Na mój upór w rezolucji Parlamentu europejskiego było włączone wymóg dać rozszerzona interpretacja pojęcia "zwykłe miejsce zamieszkania dziecka, a także zobowiązać władz państwa te rodziny niezwłocznie zgłosić w placówce konsularnej instytucji państwa, którego obywatelem jest dziecko, o zamiarze rozdzielić go z rodzicami. W przyszłości taka tragedii, jaka wydarzyła się z Lilą Брице, nie powinna się powtórzyć. Losy polskich dzieci powinny rozstrzygać sądy Łotwie".

W przyjętej rezolucji Parlament europejski wezwał komisję europejską i państwa członkowskie UE do współpracy z NGO, a także stworzyć jednolitą europejską infolinii w celu udzielania pomocy rodzinom z dziećmi, mieszkającymi w innym państwie i сталкивающимися z problemami natury prawnej.